Jak wygląda sprawdzenie samochodu

Jak wygląda sprawdzenie samochodu przed kupnem?

Etap 1 - kontakt ze sprzedającym

Po otrzymaniu zlecenia ekspert kontaktuje się ze sprzedającym i pyta o możliwość dokładnego sprawdzenia samochodu. Jeżeli sprzedający nie ma zastrzeżeń, ustalany jest najbliższy możliwy termin oględzin. Już na etapie rozmowy, ekspert zdobywa informacje na temat stanu samochodu oraz jego historii. Po rozmowie otrzymujesz informacje na temat ustalonego terminu oględzin.

Etap 2 - sprawdzenie bezwypadkowości

W pierwszej kolejności ekspert dokonuje pomiaru karoserii samochodu, elementów konstrukcyjnych, sprawdza mastyki oraz ustala, które elementy były demontowane. Ekspert ocenia także wizualnie stan powłoki lakierniczej oraz szuka wad, który mogłyby świadczyć m.in. o źle przeprowadzonej naprawie. Następnie ekspert sprawdza daty produkcji wielu elementów samochodu m.in. szyb, reflektorów, chłodnicy. Dalsza ocena bezwypadkowości samochodu odbywa się we wnętrzu, podczas diagnostyki komputerowej oraz podczas badania podwozia.

Etap 3 - ocena wnętrza i sprawności wyposażenia

Podczas oceny wnętrza, ekspert zwraca uwagę na ślady mogące świadczyć o np. wystrzale poduszek powietrznych. Stara się ocenić, które elementy były demontowane oraz ustalić przyczynę. Dodatkowo wizualnie ocenia stan wnętrza, zużycie poszczególnych elementów, szuka śladów wilgoci oraz sprawdza kompletność oraz sprawność wyposażenia oraz świateł. 

Etap 4 - sprawdzenie stanu technicznego

W następnym etapie ekspert przechodzi do oceny stanu technicznego samochodu. Ocenę zaczyna od komory silnika. Poszukuje wycieków, uszkodzeń mechanicznych oraz innych objawów awarii. Następnie sprawdza przewody oraz stan kluczowych podzespołów np. turbosprężarka. W dalszej części sprawdza poziom oraz stan wszystkich płynów eksploatacyjnych. Na tym etapie ekspert zwraca również uwagę na ślady ewentualnych napraw powypadkowych. 

Etap 5 - diagnostyka komputerowa

Dalej, ekspert przeprowadza diagnostykę komputerową profesjonalnym oraz legalnym oprogramowaniem. Wykonuje skan wszystkich sterowników samochodu w poszukiwaniu błędów. Sprawdza również numer VIN w konkretnych modułach oraz sczytuje zapisane przebiegi. Dodatkowo ekspert sprawdza parametry pracy najważniejszych systemów m.in. silnika, czy systemu bezpieczeństwa.

Etap 6 - jazda testowa

Jeszcze przed wykonaniem jazdy testowej, ekspert uruchamia silnik i wsłuchuje się w jego pracę. Podczas jazdy ocenia stan oraz poprawność działania poszczególnych układów. Zwraca szczególną uwagę na pracę silnika, skrzyni biegów, układu kierowniczego, układu hamulcowego, zawieszenia, czy napędu 4×4. Jazda testowa wykonywana jest na możliwie najdłuższych i zróżnicowanych odcinkach dróg. Podczas oględzin, silnik jest uruchamiany kilkukrotnie.

Etap 7 - badanie podwozia

Podczas badania na stacji diagnostycznej sprawdzana jest sprawność amortyzatorów, układu hamulcowego, zbieżność kół oraz pomiar emisji spalin (w zależności od możliwości stacji). Ekspert sprawdza stan podwozia pod kątem ewentualnych napraw powypadkowych, wycieków, korozji. Sprawdzany jest także stan zawieszenia oraz ewentualnych luzów. Ekspert dokonuje także oceny stanu ogumienia oraz pomiaru głębokości bieżnika, zwraca również uwagę na stan tarcz oraz klocków hamulcowych.

Etap 8- weryfikacja dokumentów

W końcowym etapie oględzin, ekspert sprawdza dostępną dokumentację samochodu. W szczególności zwraca uwagę na dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu, dokumenty potwierdzające przebieg oraz faktury z przebytych napraw. 

Etap 9 - sporządzenie i przesłanie raportu oraz zdjęć

Bezpośrednio po oględzinach, ekspert kontaktuje się ze zleceniodawcą i w skrócie przekazuje informacje na temat stanu samochodu. Następnie w ciągu 12h od zakończenia oględzin sporządza szczegółowy i zrozumiały raport na temat stanu samochodu. Przesyła także drogą mailową dokumentację zdjęciową, protokół z diagnostyki komputerowej oraz inne raporty. W razie pytań klient ma możliwość ponownego kontaktu z ekspertem. 
Zobacz przykładowy raport z oględzin.